VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ TRÊN TAOBAO VÀ 1688 

file:///C:/Users/Microsoft%20Windows/Documents/Camtasia%20Studio/Untitled%20Project1029d8d1.autosave/Untitled%20Project1029d8d1.autosave.mp4

 

 

 

1688.COM

 

人:NNSG HOẶC NNHN ( TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI) 

(NNSG LÀ ĐI BAY VÀO SÀI GÒN VÀ NNHN LÀ ĐI HÀ NỘI )
VD BẠN ĐI THƯỜNG  : NNSG (NHATNHAT 6221) ĐÂY LÀ ĐI SÀI GÒN  HOẶC  NNHN (NHATNHAT 6221) ĐÂY LÀ ĐI HÀ NỘI

所在地区: 广东省 广州市 越秀区 珠光街道

街道地址:德政中路156号  [包装的箱子外记得务必写上:[note lại những gì muốn shop ghi lên kiện hàng]

(quý khách có thể note là TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI  tuỳ vào khách muốn note lên kiện hàng)

编: 510000

机: 13226652626

 

 -----------------------------------------

 

TAOBAO.COM

 

 

 

街道地址:德政中路156号  [包装的箱子外记得务必写上:[note lại những gì muốn shop ghi lên kiện hàng]

(quý khách có thể note là TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI tuỳ vào khách muốn note lên kiện hàng)

邮政编码:  510000

收货人姓名 *:  

NNSG HOẶC NNHN ( TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI) 

(NNSG LÀ ĐI BAY VÀO SÀI GÒN VÀ NNHN LÀ ĐI HÀ NỘI )
VD: 
NNSG (NHATNHAT 6221) ĐÂY LÀ ĐI SÀI GÒN  HOẶC  NNHN (NHATNHAT 6221) ĐÂY LÀ ĐI HÀ NỘI 

手机号码: 13226652626 (Số đt người nhận hàng giúp bạn ở china)

Tích dấu tích xanh để tạo địa chỉ cố định khi mua hàng

 

 

KHÁCH HÀNG ĐI HÀNG ĐI HÀNG CÓ PIN VÀ CHẤT LỎNG, HOÁ CHẤT KHÔNG LÊN BAY ĐƯỢC ĐỂ TÊN NGƯỜI NHẬN LÀ: TNNSG(TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI): ĐÂY LÀ ĐI TÀU THƯỜNG 
GTNNSG(TÊN KHÁCH HÀNG + 4 SỐ ĐT CUỐI): ĐÂY LÀ ĐÓNG GỖ ĐI TÀU

KHÁCH ĐÓNG GỖ ĐỂ TÊN NGƯỜI NHẬN CHEN THÊM CHỮ G TRƯỚC TÊN NGƯỜI NHẬN HÀNG