CHÚNG TÔI SẼ SỚM UPDATE MỘT SỐ TIẾNG TRUNG THƯỜNG XUYÊN SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CẦN.