Video hướng dẫn sử dụng công cụ đặt hàng taobao, 1688, tmall.
Tất cả đã được việt hoá by Nhất Nhất
https://www.youtube.com/watch?v=OO0Uxi6qHpk&t=63s