GIAO DỊCH AN TOÀN:

1: XIN THANH TOÁN TRÊN LINK 1688 (KHÔNG MẤT PHÍ)

2: NHỜ PHIÊN DỊCH TỚI TẬN NƠI MUA (MẤT PHÍ)

3: GIAO HÀNG TỚI KHO QUẢNG CHÂU RỒI THANH TOÁN (MẤT PHÍ)

4: XIN NAME CARD, NHỜ PHIÊN DỊCH ĐẾN MUA HOẶC PAY THẲNG QUA ALIPAY, KO CÓ ALIPAY THÌ QUA WECHAT (KHÔNG MẤT PHÍ)